Zajęcia

 W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego zgodny z ustawą MEN.

Praca opiera się na podręcznikach z Wydawnictwa MAC

dla 3,4- latków: 

dla 5,6 latków: 

Oprócz tego proponujemy Państwu bogaty wachlarz zajęć dodatkowych:

 

 ZUMBA - mgr Lidia Kulik

 Przedszkoliada -  mgr Patrycja Olszewska,

język angielski

 religia  mgr Joannna Smykowska

logopeda- mgr Teresa Zeniuk

szachy - mgr Waldemar Radzewicz