RAMOWY ROZKŁAD DNIA

(grupa młodsza)


  6:30 - 8:00 - Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zabaw, zabawy dowolne wg pomysłów i zainteresowań dzieci


8:00 - 8:30  - Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawy na tematy interesujęce dzieci, ćwiczenia poranne8:30-9:00 - Śniadanie. Realizacja zadań w tym zakresie


9:00- 10:30 - Zajęcia organizowane, służące realizacji zadań edukacyjnych. Wycieczki tematyczne. Imprezy zorganizowane przez placówkę i inne instytucje


10:30-11:30- spacery, zabawy dowolne lub zorganizowane na świeżym powietrzu lub w sali, ćwiczenia


11:30-12:00- przygotowanie do obiadu. Ralizacja zadań programowych w tym zakresie


12:00-12:30- Obiad. Realizacja zadań programowych w tym zakresie


12:30-13:00- Przygotowanie do leżakowania. Realizacja zadań programowych w tym zakresie


13:00-14:30- Leżakowanie


14:30- 15:00 - Podwieczorek.Realizacja zadań programowych w tym zakresie


15:00-17:00- Zabawy i zajęcia wykraczające ponad podstawę programową:


a) gry i zabawy dydaktyczne, wspogające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka

b) zajęcia artystyczne rozwijające twórcze uzdolnienia dziecka

c) zajęcia intraktywne, rozwijające zainteresowania dziecka światem otaczającym

d) gry i zabawy ruchowe, wspogające rozwój fizyczny dziecka

e) zajęcia związane z adaptacją dziecka w środowisku przedszkolnym


                   RAMOWY ROZKŁAD DNIA

                        (grupa starsza)

6:30-8:00-Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg pomysłów i zainteresowań dzieci


8:00-8:30-Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy na tematy interesujące dzieci, ćwiczenia poranne


8:30-9:00- Śniadanie. Realizacja zadań programowych w tym zakresie


9:00-10:30- Zajęcia organizowane, służące realizacji zadań edukacyjnych. Wycieczki tematyczne. Imprezy zorganizowane przez placówkę i inne instytucje.


10:30- 11:30 - Spacery, zabawy dowolne lub zorganizowane na świeżym powietrzu lub w sali, ćwiczenia


11:30- 12:00- Przygotowanie do obiadu. Realizacja zadań programowych w tym zakresie


12:00-12:30 - Obiad.Realizacja zadań programowych w tym zakresie


12:30- 12:45- Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnm


12:45- 13:30 - Zabawy dydaktyczne, głośne czytanie dzieciom, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zabawy ruchowe.


13:30-14:00- Praca indywidualna, zabawy w małych i większych zespołach- inspirowane przez dzieci, praca z dziećmi zdolnymi i o specjalnych potrzebach edukacyjnych


14:00-17:00- Zabawy i zajęcia dydaktyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka

a) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społecny dziecka

b) zajęcia artystyczne rozwijające twórcze uzdolnienia dziecka

c) zajęcia interaktywne, rozwijające zainteresowania dziecka światem otaczającym

d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka

e) zajęcia związane z adaptacją dziecka w środowisku przedszkolnym