Historia naszego przedszkola rozpoczyna się od 2010 roku, kiedy to po raz pierwszy powstał KLUB Przedszkolaka w Suwałkach.

  Siedziba punktu znajdowała się na ul. Noniewicza w Suwałkach. Od 2011 roku KOSZAŁKOWO, (bo taką przybrało nazwę, jak się domyślamy od Koszałka Opałka), stało się Punktem Przedszkolnym i zmieniło swoją siedzibę na ulicę Kościuszki. Tworzyło jedną grupę dzieci - piętnaścioro. Od 2014 roku jesteśmy Przedszkolem Niepublicznym i posiadamy 34 miejsca dla dzieci.

    W przedszkolu przy ulicy Kościuszki znajdują się dwie grupy dzieci -  3 -4 latków, tzw. grupa młodsza i grupa 5-6 latków - starszaków. W Koszałkowie pracuje liczna kadra pedagogiczna, która posiada odpowiednie wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne.

 Aby sprostać wymaganiom naszych rodziców w  2019 roku powstaje drugi oddział przedszkola, przy ulicy Suzina 1A. W przedszkolu przy ulicy Suzina utworzone są 3 grupy przedszkolne, liczące łącznie 52 dzieci.

  W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe: tańce, szachy, zajęcia z języka angielskiego,zajęcia logopedyczne, zajęcia sportowe, które prowadzą odpowiednio wykwalifikowane i przygotowane do tego osoby. 

    W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa, zarówno dla 3-4 latków jak i 5 - 6 latków. Dzieci 6 - letnie mogą rownież odbyć przygotowanie do nauki w szkole.

  Staramy się stworzyć naszym dzieciom najlepsze, a przede wszystkim bezpieczne warunki do zabawy, nauki i rozwoju. W myśl tego organizujemy, coraz to nowe zajęcia, zabawy, imprezy i wycieczki. Współpracujemy także z wieloma instytucjami, rodzicami i innymy chętnymi osobami w celu zapewnienia większych i coraz to lepszych atrakcji dzieciom. A robimy tylko po to, a żeby nasze dzieci czuły się tu dobrze i chętnie każdego dnia odwiedzały Koszałkowo.